In Memoriam Joanne Vergouwe

In Memoriam Joanne Vergouwe

19 april 2014 - door Marcel Koning

Vandaag is Joanne Vergouwe begraven. Ze was een van onze koorleden. 

Ik herinner me haar auditie nog erg goed. Ze was iemand die erg veel hield van zingen, van Jezus en van de kerk. Ze wilde in alledrie groeien. De perfecte combinatie voor een Forever Worship lid.

Joanne heeft niet zo heel veel projecten mee kunnen doen, want al snel na haar auditie werd ze ziek.

Ze is een korte periode weer actief geweest, en in die periode werkte ze mee aan onze CD 'God van Trouw'. Ruim twee weken geleden hebben we nog in haar kerk gezongen. Dat wilde ze graag, hoewel ze er zelf niet meer fysiek bij kon zijn. 

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar haar man Joost en zoontje Joas. Zij zullen verder moeten zonder haar. Joas vertelde vandaag in de dienst over hoe hij Gods liefde door de afgelopen jaren had gezien, ook door het lijden heen. Heel bijzonder. Zijn meest pakkende uitspraak vond ik: "God is meer bezig met ons hart dan met onze situatie.".

Tijdens de dienst hebben we ook nog geluisterd naar een Woorden van Waarde lied dat Joanne zelf onlangs nog had opgenomen. Ze zong ons dus toe. Het was een bijzonder lied voor haar, en dat raakte me. Ik heb het een aantal jaren geleden met Bart Visser geschreven.

God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
Laat de watervloed 
maar kolken en koken
de hoge golven de bergen doen beven.
De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob.
(Psalm 46)

Wij zullen Joanne niet snel vergeten. Ze laat een liedtekst na, een lied op onze CD 'God van Trouw' die in deze context wel een erg diepe betekenis krijgt:

Heer ik kom bij U
In Uw nabijheid wil ik zijn.
Daal met uw kracht neer uit de hemel,
En stort Uw Geest over mij uit.
Heer laat u zien in al Uw glorie.
Ik prijs uw naam in eeuwigheid.

Dat is wat Joanne nu doet.
Forever Worship in de meest pure vorm. Bij God.

Deel dit bericht